Články

Pitný režim psa
Demodex
Rodokmen

Kontakty

Výstava psů (pojmy)

"Výstava psů je základní kynologická akce, kde se setkávají majitelé čistokrevných psů s průkazem původu, aby předvedli svého psa (či psy) před rozhodčími (výjimečně před porotou) a obecenstvem a obdrželi odborný posudek o exteriérových kvalitách a nedostatcích posuzovaného jedince od kvalifikovaných rozhodčí."

Výstavní ocenění psů nejsou jen pěkné poháry nebo diplomy. Jedná se především o systém zušlechťování jednotlivých plemen. Na výstavách posuzují jedince rozhodčí - odborníci na konkrétní plemena, podle standardu daného plemene.
Rozhodčí psům udělují známky, slovní posudky, tituly a pořadí umístění. Všechny tyto parametry mají svůj význam v dalším životě psa. Jen pes s dobrým výsledkem z výstavy se může stát chovným jedincem, tzn. že jeho potomci mohou dostat průkaz původu.

Psí výstava

Všeobecně je možné říci, že čím víc má pes výstavních úspěchů, tím více se přibližuje standardu plemene (popisu ideálního jedince).

Výstavy jsou plné odborných termínů a ten kdo je nezná se v nich může trošku ztratit.
Aby jste se neztratili máme pro Vás pár termínů, které ve spojení s psí výstavou určitě uslyšíte.

Rozdělení výstav

Klubové a speciální - jsou to výstavy pořádané jedním chovatelským klubem, čili se jedná o výstavy jednoho nebo více plemen.
Posuzují na nich odborníci na dané plemeno a jsou zaměřené na vlastnosti tohoto plemene. Je možné, že se výstavní pravidla v jednotlivých případech mírně odlišují od vystavování na výstavě všech plemen. Mohou se na nich udělovat tituly CAC, CAJC, Vítěz klubové výstavy nebo Vítěz speciální výstavy a BOB.

Krajské - jedná se o výstavy všech plemen s působností v rámci jednotlivých krajů. Čekatelské tituly se na nich neudělují.

Národní - velké výstavy všech plemen s celostátním záběrem. Zúčastňují se jich i mezinárodní vystavovatele a rozhodčí. Udělují se na nich tituly CAC, CAJC, Národní vítěz, BOB, BIG a BIS.

Mezinárodní - nejvýznamnější pravidelné výstavy v Česku. Mají podobný charakter jako národní výstavy, ale jsou na nich udělované i mezinárodní tituly CACIB a posuzují na nich jen rozhodčí, kteří mají mezinárodní licenci.

Evropské a Světové - v Česku se konají jen výjimečně. Pro daný stát je poctou, když je mu umožněnou uspořádat Evropskou nebo Světovou výstavu. Mimo tituly udělované na mezinárodních výstavách se udělují tituly Evropský vítěz mladých, Evropský vítěz (na Evropské výstavě) a Světový vítěz (na Světové výstavě).

Známky

Známky jsou stejné pro všechny druhy výstav. Stužky jsou obdržené dekorace, což nemusí být součástí každé výstavy.

VN - velmi nadějný (žlutá stužka)
N - nadějný (bílá stužka)
V - výborný (modrá stužka)
VD - velmi dobrý (červená stužka)
D - dobrý (zelená stužka)
dost. - dostatečný (fialová stužka)
nedostatečný

Psí výstava

Třídy

Dále tu máme třídy. Už na přihlášce na výstavu se musí vyplnit v jaké třídě bude pes soutěžit. Jedná se tedy o kategorizaci většinou dle věku psa či jeho titulů, které za svou kariéru nasbíral.

Třídy dle věku:
3-6 měsíců - tř. štěňat
6-9 měsíců - tř. dorostu
9-18 měsíců - tř. mladých
15-24 měsíců - mezitřída
od 15 měsíců bez omezení - tř. otevřená

Další třídy:
tř. pracovní - od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (týká se služebních, loveckých, atd.)
tř. vítězů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách)
tř. šampionů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem
tř. veteránů - od 8 let neomezeně

V třídě dorostu se udílejí známky VN a N.
V ostatních třídách se udílejí známky V až nedostatečný.

Dále se volí pořadí čtyř nejlepších jedinců v každé třídě se známkami V či VD a nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat také tituly.

Psí výstava

Tituly

Tituly dle třídy:
tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců ocených známkou VN zadává také Nejlepší dorost
tř. mladých - CAJC
tř. otevřená, pracovní, vítězů, šampionů a mezitřída - CAC, res.CAC
tř. veteránů - Nejhezčí veterán


Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná. Pojďme si je tedy vyjmenovat a říci si, v čem se liší.
Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS
Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS
Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM
Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV


Teď přišla řada na to nejdůležitější.

Vysvětlení samotných zkratek

Tituly pro příslušníky stejného plemene:
CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země (pořadatelské země) může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1. Oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB.

CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy (pořadatelské země) (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1.

res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1.

CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC.

res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB.

Výše uvedené tituly jsou důležité k získání kumulativních titulů, viz níže.

NV = Národní vítěz

KV = Klubový vítěz

VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB.

BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů.

Psí výstava Tituly nejsou nárokové, ne každý jedinec oceněný známkou V1 je dostane. Záleží na samotných rozhodčích. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.

Tituly pro zástupce všech plemen:
BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 10 skupin FCI + neuznaná plemena) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny.

BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG.

BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD.

Kumulativní tituly
Jedná se pouze o tituly české a mezinárodní.

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC , z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP.

MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

Tituly nižších výstav:
Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)
Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)Autor: Martin Mísař

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.

Psi v číslech

Kolik je na světě psů? Kde jich je nejvíce? Kde jsou nejoblíbenější malá plemena?

A podobné otázky si zodpovíme v tomto článku.

Psi v číslech

Chci vědět více »

Psí výstavy (pojmy)

Pro ty, kterří na výstavě ještě nebyli a nebo nemají v krvi všechny zkratky, pojmy a názvosloví tu máme stručný přehled "výstavního" jazyka.. Psí výstavy

Chci vědět víc »